49/Ctr/09/RJ/FZ - 2010 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 25.08.2009 godz. 10:30

CPV: 34300000-0

Wartość zamówienia: powyżej 133.000 euro

Sukcesywna dostawa oryginalnych części zamiennych do pojazdów służbowych Policji marki KIA

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 15.07.2009  i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2009/S 135-197366

Polska Policja