80/Cut/09/PC/FZ - 2010 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 10.11.2009 godz. 09:30

CPV: 33694000

Wartość zamówienia: powyżej 133.000 euro

Zakup 9470 szt. urządzeń do jednorazowego użytku do wstępnego wykrywania w ślinie osób kierujących pojazdami środków działających podobnie do alkoholu

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 11.08.2009  i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2009/S 154-224732

Polska Policja