101/BŁiI/09/AS/FA - 2010 - Zamówienia publiczne

101/BŁiI/09/AS/FA

Termin składania ofert: 28.10.2009 godz. 11:30

CPV: 48000000-8, 48611000-4, 48820000-2

Wartość zamówienia: powyżej 133.000 euro

Wdrożenie do eksploatacji skorowidza DAKTYL III polegające na realizacji nowej aplikacji skorowidza DAKTYL III (moduł główny systemu, realizowany poza systemem KSIP)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 09.09.2009  i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2009/S 175-252360

Polska Policja