93/BŁiI/09/UM/FZ - 2010 - Zamówienia publiczne

93/BŁiI/09/UM/FZ

Termin składania ofert: 22.10.2009 godz. 10:30

CPV: 64214400-3

Wartość zamówienia: powyżej 133.000 euro

Dzierżawa przez KGP od operatorów telekomunikacyjnych cyfrowych i analogowych łączy telekomunikacyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 10.09.2009  i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2009/S 177-255146

Polska Policja