124/BŁiI/09/TP/FZ - 2010 - Zamówienia publiczne

124/BŁiI/09/TP/FZ

Termin składania ofert: 12.11.2009 godz. 10:30

CPV: 32428000-9

Wartość zamówienia: powyżej 133.000 euro

Dostawa i wdrożenie systemu monitoringu urządzeń IP w oparciu o protokół NetFlow w sieci intranet KGP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 02.10.2009  i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2009/S 192-275965

Polska Policja