132/Cam/09/PC/FZ - 2010 - Zamówienia publiczne

132/Cam/09/PC/FZ

Termin składania ofert: 24.11.2009 godz. 09:30

CPV: 09310000-5

Wartość zamówienia: powyżej 133.000 euro

Zakup energii elektrycznej do obiektów Komendy Głównej Policji w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 02.10.2009  i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2009/S 192-275985

Polska Policja