7/Ctr/10/JC - 2010 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 14.05.2010 godz. 10:30

CPV: 34144730-4

Wartość zamówienia: powyżej 125.000 euro

Zakup pojazdów typu ciężarowa cysterna paliwowa

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 19.03.2010  i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2010/S 58-086095