31/BŁiI/10/AL - 2010 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 14.06.2010 godz. 10:30

CPV: 30214000-2, 32236000-6, 48610000-7, 48620000-0, 48700000-5, 48820000-2, 50333100-9, 51311000-5, 51611000-9, 72253200-5, 72254100-1, 72268000-1, 72263000-6, 72265000-0, 72267000-4

Wartość zamówienia: powyżej 125.000 euro

Zakup sprzętu radiokomunikacyjnego, oprogramowania i usług do budowy systemu radiołączności cyfrowo-analogowej dla jednostek organizacyjnych Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 16.04.2010  i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2010/S 77-114743

Polska Policja