43/Ckt/10/AL - 2010 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 24.06.2010 r. godz. 11:30

CPV: 18332000-5

Wartość zamówienia: powyżej 125.000 euro

Dostawa koszul służbowych letnich oraz dostawa koszul służbowych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 20.04.2010  i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2010/S 80-119425

Polska Policja