57/Ckt/10/EJ - 2010 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 25.06.2010 godz. 09:30

CPV: 18310000-5

Wartość zamówienia: powyżej 125.000 euro

Dostawa bielizny termoaktywnej letniej i zimowej

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 21.04.2010  i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2010/S 80-119462

Polska Policja