66/Ckt/10/EJ - 2010 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 20.05.2010 r. godz. 09:30

CPV: 18443320-5

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Dostawa 3 300 sztuk czapek ćwiczebnych

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 07.05.2010 pod poz. 111929-2010

 

Polska Policja