51/BLiI/10/BB - 2010 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 22.06.2010 godz. 10:30

CPV: 30200000-1, 48517000-5

Wartość zamówienia: powyżej 125.000 euro

Dostawa sprzętu i oprogramowania do kryminalistycznych badań telefonów komórkowych w KGP i KWP, która jest przedmiotem zadania "Zestaw bazodanowych urządzeń informatycznych obsługujących tworzone zespoły techniczno-eksperckie oraz modułu do badań komputerowych, w tym mobilnych zestawów oględzinowych", realizowana w ramach projektu "Utworzenie kryminalistycznych zespołów wsparcia organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zwalczaniu przestępczości".

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 07.05.2010  i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2010/S 92-138013

Polska Policja