52/BŁiI/10/AS - 2010 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 22.06.2010 godz. 11:30

CPV: 48517000-5

Wartość zamówienia: powyżej 125.000 euro

Dostawa pakietów oprogramowania specjalistycznego oraz użytkowego dla laboratoriów kryminalistyki KGP i KWP

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 07.05.2010  i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2010/S 94-141788

 

Polska Policja