58/BŁiI/10/MK - 2010 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 22.06.2010 godz. 10:30

CPV: 30213100-6, 30213200-7

Wartość zamówienia: powyżej 125.000 euro

Dostawa stanowisk mobilnych z oprogramowaniem dla pracowników laboratoriów kryminalistyki KGP i KWP w ramach projektu "Utworzenie kryminalistycznych zespołów wsparcia organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zwalczaniu przestępczości"

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 12.05.2010  i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2010/S 94-141863

 

Polska Policja