48/Cut/10/KD - 2010 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 30.06.2010 godz. 10:30

CPV: 35200000-6

Wartość zamówienia: powyżej 125.000 euro

Dostawa wyrzutników bezodrzutowych w ilości 19 kpl. oraz przenośnego źródła prądu stałego - zapalarka elektryczna typu P-1 w ilości 22 szt.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 07.05.2010  i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2010/S 94-141870

Polska Policja