69/BŁiI/10/AL - 2010 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 09.06.2010 godz. 10:30

CPV: 72253200-5

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Zakup usługi udostępniania administratorów systemu Zintegrowany System Obiegu Dokumentów Elektronicznych (ZSODE)

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 20.05.2010 pod poz. 129139-2010

 

Polska Policja