63/Ctr/10/EMi - 2010 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 28.06.2010 godz 10.30

CPV: 35412500-0

Wartość zamówienia: powyżej 125.000 euro

Dostawa 5 szt. pojazdów w specjalizowanej wersji "Ruchome Stanowisko Dowodzenia"

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 17.05.2010  i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2010/S 99-149554

Polska Policja