49/BŁiI/10/JM - 2010 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 02.07.2010 godz. 10:30

CPV: 30200000-1

Wartość zamówienia: powyżej 125.000 euro

Dostawa 14 sztuk stanowisk badawczych dla ekspertów badań komputerowych wraz z dodatkowym wyposażeniem dla jednostek KGP i KWP realizowana w ramach dostawy "Zestaw bazpdanowych urządzeń informatycznych obsługujących tworzone zespoły techniczno-eksperckie oraz modułu do badań komputerowych, w tym mobilnych zestawów oględzinowych" w projekcie "Utworzenie kryminalistycznych zespołów wsparcia organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zwalczaniu przestępczości"

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 20.05.2010  i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2010/S 99-149727

Polska Policja