20/BLiI/10/PC - 2010 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 01.07.2010 godz. 09:30

CPV: 30233000-1, 32322000-6

Wartość zamówienia: powyżej 125.000 euro

Dostawa systemów do analizy sygnałów dźwiękowych

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 08.12.2009  i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2010/S 100-151700

Polska Policja