45/Cut/10/KD - 2010 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 12.07.2010 godz. 10:30

CPV: 18444110-7, 18143000-3

Wartość zamówienia: powyżej 125.000 euro

Dostawa 1 706 szt. hełmów odłamkowo-kuloodpornych typu MICH, 300 szt. kompozytowych hełmów odłamkowych o zwiększonej odporności balistycznej typu TC 3002 oraz zestaw aktywnej ochrony słuchu typu Supreme Mil

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 21.05.2010  i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2010/S 100-151782

Polska Policja