56/BŁiI/10/KD - 2010 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 08.07.2010 godz. 10:30

CPV: 30214000-2, 48517000-5

Wartość zamówienia: powyżej 125.000 euro

Dostawa podstawowych jednostek komputerowych z oprogramowaniem i dodatkowym wyposażeniem dla pracowników laboratoriów kryminalistyki KGP i KWP w ramach dostawy zestawu bazodanowych urządzeń informatycznych obsługujących tworzone zespoły techniczno-eksperckie oraz modułu do badań komputerowych, w tym mobilnych zestawów oględzinowych, które jest przedmiotem projektu utworzenie kryminalistycznych zespołów wsparcia oganów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zwalczaniu przestępczości

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 26.05.2010  i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2010/S 103-156476

Polska Policja