75/Ckt/10/EJ - 2010 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 10.06.2010 r. godz 09:30

CPV: 18443320-5

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

dostawa 8500 szt. czapek ćwiczebnych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 02.06.2010 pod poz. 154504-2010

Polska Policja