73/Cir/10/JC - 2010 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 28.06.2010 godz. 10:30

CPV: 45100000-8, 45400000-1, 45453000-7, 45261410-1, 45440000-3, 45311100-1, 45311100-2, 45321000-3, 45324000-4, 45331221-1, 45332400-7, 45312100-8, 45312200-9, 45312311-0, 45314120-845314200-3, 45314310-7, 45314320-0, 45315300-1, 45330000-9

Wartość zamówienia: poniżej 4.845.000 euro

Przebudowa budynku biurowo-technicznego KGP w Warszawie przy ul. Olszewskiej 6

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 02.06.2010 pod poz. 155384-2010

 

Polska Policja