72/Ctr/10/PZ - 2010 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 17.06.2010 godz. 10:30

CPV: 34300000-0

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Sukcesywna dostawa oryginalnych części zamiennych do pojazdów służbowych Policji marki Volkswagen, Mitsubishi, Ford

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 10.06.2010 pod poz. 149783-2010

Polska Policja