61/BŁiI/10/JM - 2010 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 22.07.2010 godz. 08:30

CPV: 48517000-5, 48328000-3, 32322000-6

Wartość zamówienia: powyżej 125.000 euro

Dostawa modułu do analizy sygnału wizyjnego zarejestrowanego przez systemy multipleksujące w ramach projektu Utworzenie kryminalistycznych zespołów wsparcia organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zwalczaniu przestępczości

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 10.06.2010  i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2010/S 112-170282

 

Polska Policja