78/Ckt/10/AL - 2010 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 22.07.2010 godz. 10:30

CPV: 35811200-4

Wartość zamówienia: powyżej 125.000 euro

Dostawa mundurów ćwiczebnych

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 10.06.2010  i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2010/S 113-171402

 

Polska Policja