82/Ckt/10/BB - 2010 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 25.06.2010 godz. 12:30

CPV: 50310000-1

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Konserwacja i naprawa kserokopiarek wraz z dostawą i wymianą części materiałów eksploatacyjnych

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 17.06.2010 pod poz. 157153-2010

 

Polska Policja