76/Cut/10/KD - 2010 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 9.08.2010 godz. 10.30

CPV: 18444110-7

Wartość zamówienia: powyżej 125.000 euro

Dostawa 1706 szt. hełmów odłamko- kuloodpornych typu MICH

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 16.06.2010  i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2010/S 117-176061

Polska Policja