81/Cut/10/AS - 2010 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 2.07.2010 godz. 11:30

CPV: 38432200-4

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Zakup chromatografu gazowego z elektroniczną kontrolą przepływu gazów wyposażony w autosampler do próbek ciekłych oraz kwadrupolowy detektor masowy

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 24.06.2010 pod poz. 180830-2010

 

Polska Policja