90/BŁiI/10/MK - 2010 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 2.07.2010 godz. 10:30

CPV: 38112100-4

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Zakup urządzeń lokalizacyjnych GPS na potrzeby komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 25.06.2010 pod poz. 165913-2010

 

Polska Policja