94/Cut/10/PZ - 2010 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 16.08.2010 godz.10:30

CPV: 35210000-9

Wartość zamówienia: powyżej 125.000 euro

Zakup zestawu krytej mobilnej strzelnicy ćwiczebnej w kontenerach na naczepach podkontenerowych wraz z pierwszym wyposażeniem obiektowym

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 17.06.2010  i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2010/S 118-178607

Polska Policja