91/BŁiI/10/MK - 2010 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 6.07.2010 godz. 10.30

CPV: 30213100-6

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji i innych jednostek Policji

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 29.06.2010 pod poz. 169275-2010

 

Polska Policja