93/Cut/10/JC - 2010 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 27.07.2010 r. godz 10:30

CPV: 38651000-3

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Zakup 50 sztuk cyfrowych aparatów fotograficznych typu lustrzanka

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 2.07.2010 pod poz. 174639-2010

 

Polska Policja