84/Cut/10/JC - 2010 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 22.07.2010 godz. 10:30

CPV: 50211300-0

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Przedłużenie o jeden rok resursu kalendarzowego jednego kompletu łopat wirnika nośnego na śmigłowcu Mi-8T

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 5.07.2010 pod poz. 195298-2010

 

Polska Policja