88/Cut/10/JM - 2010 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 12.08.2010 godz. 10:30

CPV: 32333400-0, 32322100-0, 32341000-5, 32332100-0, 32342412-3, 31172000-2, 32552300-0

Wartość zamówienia: powyżej 125.000 euro

Dostawa urządzeń peryferyjnych do modułów analizujących sygnały dźwiękowe w ramach projektu "Utworzenie kryminalistycznych zespołów wsparcia organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zwalczaniu przestępczości"

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 2.07.2010  i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2010/S 129-197372

Polska Policja