102/Ckt/10/EJ - 2010 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 02.09.2010 r. godz. 09:30

CPV: 18223200

Wartość zamówienia: powyżej 125.000 euro

Dostawa 7500 szt. kurtek ćwiczebnych z podpinką i kamizelką

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 7.07.2010  i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2010/S 132-202578

Polska Policja