107/BŁiI/10/AL - 2010 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 06.09.2010 godz.10:30

CPV: 72253200-5

Wartość zamówienia: powyżej 125.000 euro

Zakup usługi świadczenia serwisu pogwarancyjnego sprzętu i oprogramowania standardowego dla systemów Bezpieczny Tryb Uwierzytelniania Użytkownika (BTUU) oraz Policyjnego systemu Informacyjnego (PSI)

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 14.07.2010  i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2010/S 137-210952

Polska Policja