108/BŁiI/10/EJ - 2010 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 30.08.2010 r. godz. 09:30

CPV: 30213300-8, 30213100-6, 32324600-6

Wartość zamówienia: powyżej 125.000 euro

Zakup sprzętu informatycznego i audiowizualnego celem realizacji zadania pn. "Centrum Obsługi Prezydencji (Puławska) - sprzęt teleinformatyczny i audiowizualny"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 19.07.2010  i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2010/S 139-213959

Polska Policja