106/Ctr/10/BB - 2010 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 7.09.2010 godz. 10:30

CPV: 34114210-4

Wartość zamówienia: powyżej 125.000 euro

Dostawa 4 pojazdów w specjalizowanej wersji "Duża więźniarka" - do przewozu 18 osób konwojowanych oraz 5 policjantów wraz z wyposażeniem służbowym, z ubezpieczeniem autocasco na okres 12 miesięcy w ramach projektu NMF "Poprawa wyposażenia technicznego przygranicznych jednostek Policji odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości transgranicznej, zorganizowanej oraz nielegalnej migracji

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 16.07.2010  i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2010/S 139-213883

Polska Policja