101/Cir/10/JC - 2010 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 11.08.2010 godz. 10:30

CPV: 45310000-3

Wartość zamówienia: poniżej 4.845.000 euro

Dostawa i montaż przewodów grzejnych samoregulujących w rynnach i rurach spustowych oraz wymiana gniazd wtyczkowych wraz ze sprawdzeniem ochrony przeciwpożarowej w obiektach Komendy Głównej Policji

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 27.07.2010 pod poz. 225422-2010

 

Polska Policja