109/BŁiI/10/PZ - 2010 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 9.08.2010 godz. 09:30

CPV: 30191400-8

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Dostawa urządzenia do fizycznego niszczenia dysków twardych i innych nośników magnetycznych

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 27.07.2010 pod poz. 226818-2010

Polska Policja