113/Cut/10/EJ - 2010 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 15.09.2010 godz. 09:30

CPV: 35330000-6

Wartość zamówienia: powyżej 125.000 euro

zakup amunicji strzeleckiej dla jednostek Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 27.07.2010  i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2010/S 146-225648

Polska Policja