122/Ctr/10/EMi - 2010 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 09.09.2010 godz. 10:30

CPV: 34110000-1

Wartość zamówienia: powyżej 125.000 euro

Dostawa 1 szt. samochodu osobowego terenowego w wersji nieoznakowanej

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 30.07.2010  i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2010/S 148-228717

Polska Policja