174/BŁiI/10/TP - 2010 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 29.11.2010 godz. 10:00

CPV: 32524000, 64200000-8, 64227000-3

Wartość zamówienia: powyżej 125.000 euro

Zaprojektowanie, uruchomienie oraz obsługa serwisowa systemu telekomunikacyjnego umożliwiającego włączenie terenowych jednostek organizacyjnych administracji państwowej do Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST112) - uruchomienie POL1800

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 20.10.2010 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2010/S 207-316262

Polska Policja