203/BŁiI/10/MSz - 2010 - Zamówienia publiczne

203/BŁiI/10/MSz

Termin składania ofert: 02.12.2010 godz. 12:00

CPV: 48210000-3, 48510000-6, 80510000-2

Wartość zamówienia: powyżej 125.000 euro

Dostawa licencji dla oprogramowania Secure do routerów Cisco serii 2900, licencji dla telefonów IP wraz z szkoleniem

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 22.10.2010 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2010/S 209-319375

Polska Policja