198/BŁiI/10/MSz - 2010 - Zamówienia publiczne

198/BŁiI/10/MSz

Termin składania ofert: 02.12.2010 godz. 09:30

CPV: 50330000-7

Wartość zamówienia: powyżej 125.000 euro

Zakup serwisu pogwarancyjnego 17 central Hicom firmy Siemens

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 22.10.2010 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2010/S 209-319643

Polska Policja