201/Cut/10/PZ - 2010 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 05.11.2010 godz. 09:30

CPV: 34923000-3

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Dostawa 20 zestawów stacjonarno-przenośnych analizatorów do wstępnego wykrywania w ślinie osób kierujących pojazdami lub innych osób środków działających podobnie do alkoholu

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 28.10.2010 pod poz. 304949-2010

Polska Policja