202/BŁiI/10/AL - 2010 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 05.11.2010 godz. 10:30

CPV: 32236000-6, 72253200-5, 72268000-1

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Dostawa sprzętu i oprogramowania do rozbudowy systemu łączności radiowej DMR dla Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 28.10.2010 pod poz. 304305-2010

Polska Policja