192/BŁiI/10/AL - 2010 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 08.11.2010 godz. 12:30

CPV: 72268000-1, 51611100-9, 72253200-5

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Dostawa oprogramowania antywirusowego zapewniającego ochronę antywirusową dla 20 tys. użytkowników sieci Intranet w KWP/KSP/KGP oraz Szkołach Policji na terenie całego kraju wraz z licencjami oraz 3 letni serwis Systemu antywirusowego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 29.10.2010 pod poz. 351796-2010

Polska Policja