222/BŁiI/10/PZ - 2010 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 8.12.2010 godz.10:30

CPV: 72268000-1

Wartość zamówienia: powyżej 125.000 euro

Aktualizacja w systemie BTUU licencji Oracle Identity and Access Management Suite v. 10 do wersji Oracle Identity and Access Management Suite Plus v. 11 wraz z rozszerzeniem ilości licencji z posiadanych 60 000 użytkowników do 112 000 użytkowników

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 29.10.2010 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2010/S 213-326763

Polska Policja